Organizator: Grupa MTP

Wstęp dla grup szkolnych

Warsztaty owocowo-warzywne, zajęcia edukacyjne, kino kulinarne - tak zapowiada się poniedziałkowy program dla grup szkolnych O atrakcje dla dzieci zadba zaprzyjaźniona animatornia.

ZASADY WSTĘPU DLA SZKÓŁ / PRZEDSZKOLI – SMAKI REGIONÓW 

  • Udział w Wydarzeniu dla grup szkolnych jest bezpłatny.
  • Grupa szkolna może składać się łącznie z 15 do 25 uczestników z przedszkoli lub szkół podstawowych wraz z opiekunami.
  • O zakwalifikowaniu na Wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania limitu miejsc na Wydarzenie.
  • Pracownik MTP skontaktuje się z opiekunami zgłoszonych grup szkolnych w celu zapisu uczestników na poszczególne zajęcia po zamknięciu zgłoszeń
  • Program Wydarzenia przewiduje również atrakcje nie wymagające zapisów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
  • Grupa szkolna może przedstawić Organizatorowi za pośrednictwem opiekuna grupy rezygnację z udziału w Wydarzeniu w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia na zasadach określonych poniżej.
  • Organizator nie pokrywa kosztów podróży, przejazdów, pobytu i ewentualnych noclegów uczestników i opiekuna grupy szkolnej.
Regulamin dla zwiedzających

Opiekun grup szkolnych

Barbara Kamińska