Organizator:

Dlaczego warto?

Targi Smaki Regionów dedykowane są producentom żywności lokalnej, certyfikowanej, która przygotowywana jest w poszanowaniu regionalnych receptur, jak i tradycyjnych metod produkcji. To niepowtarzalna okazja, by promować swoje wyroby wśród świadomych konsumentów oraz biznesowych odbiorców z branży HoReCa odwiedzających targi Polagra.

Dlaczego warto zostać wystawcą naszych targów?

Targi to możliwość:

  • prezentacji oferty w gronie 30 000 zwiedzających
  • nawiązania nowych relacji biznesowych z sektora HoReCa 
  • pozyskania informacji na temat potrzeb potencjalnych odbiorców, a co za tym idzie, do rozwoju oferty

 

JAK TO ROBIMY?

ŚWIADOMI KONSUMENCI

Targi co roku zwiedzają świadomi konsumenci, którzy poszukują zdrowej żywności, bez chemii i polepszaczy smakowych. Na ich stole znajdują się produkty spełniające normy certyfikowanych produktów.

Nasi zwiedzający to:

  • mieszkańcy aglomeracji poznańskiej oraz województw ościennych
  • osoby w wieku od 30 do 50+
  • rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym
  • świadomi odbiorcy, ceniący sobie idee slow food i less waste

MARKETING

Przygotowaniom do targów towarzyszy wielopłaszczyznowa kampania promocyjna targów oparta m.in. o takie kanały jak media lokalne i ogólnopolskie o tematyce lifestyle i kulinarnej, Internet i media społecznościowe (Facebook, Youtube). Dzięki temu docieramy z informacją o targach i wystawcach biorących w nich udział do szerokiego grona potencjalnych klientów wystawców.

Oferujemy promocję nowości produktowych w naszych kanałach online jeszcze przed rozpoczęciem targów, a także po ich zakończeniu.

Promujemy produkty nagrodzone Medalem Smaków Regionów.

Promujemy wszelkie niestandardowe działania prowadzone przez wystawców na stoiskach i scenie kulinarnej: informujemy o nich w newsletterach wysyłanych do zwiedzających, zapraszamy do udziału, komunikujemy o nich na naszej stronie internetowej i w social mediach.

TARGI REKOMENDUJĄ

Targi odbywają się pod patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Są współorganizowane ze Związkiem Województw RP. Angażują się w nie kluczowe stowarzyszenia branżowe, które wspierają nas w różnego rodzaju prezentacjach czy pokazach.