Organizator:

ZGŁOSZENIE PRODUKTU DO KONKURSU
O „MEDAL SMAKI REGIONÓW”


Warunkiem udziału w Konkursie jest wystawienie zgłoszonego produktu na targach. Do zgłoszenia prosimy dołączyć wszelkie materiały ułatwiające jego ocenę. Jeżeli wystawca nie jest producentem zgłaszanego do Konkursu produktu, winien dołączyć stosowne oświadczenie lub pełnomocnictwo producenta.


Każdy uczestnik (wystawca) może zgłosić maksymalnie jedną potrawę.


Termin przesyłania zgłoszeń: 13 września 2024

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane
dołącz pliki (maksymalnie 10MB) JPG/PNG

ZGŁASZANY PRODUKT:

pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane

OPIS PRODUKTU

pole jest wymagane
pole jest wymagane
pole jest wymagane

pole jest wymagane
(maksymalnie 10MB) JPG, PNG
pole jest wymagane
pole jest wymagane

>>Regulamin Konkursu o „Medal Smaki Regionów”<<

pole jest wymagane
pole jest wymagane

Administratorem Państwa danych osobowych w celu związanym z uczestnictwem w wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. („MTP”). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, którą mogą Państwo bezpłatnie wycofać w każdej chwili. Mają Państwo prawo do prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez MTP znajduje się TUTAJ.

*Pole wymagane